+34 659947013
info@mescivilitas.com

CASOS D’ÈXIT

Assessoria – consultoria política i de comunicació tant per a equips de govern com grups a l’oposició als Ajuntaments. Formació i xerrades per a escoles i empreses.

Durant els anys d’experiència en la política municipal les hem vist de tots colors. Hem intervingut en el disseny i creació de projectes, la implementació de processos i, a més, hem hagut d’afrontar la gestió de crisis sobrevingudes, tant internes com externes.

Del bagatge acumulat en podem seleccionar alguns casos d’èxit en les següents àrees :

Participació ciutadana :

  • disseny dels pressupostos participatius anuals en tota la seva dimensió : des de la selecció de les propostes, l’estratègia comunicativa, etc.
  • consultes populars : organització de “referèndums” com per exemple el canvi de nom del municipi.
  • reunions veïnals davant de problemàtiques socials. Per exemple reunions de seguretat ciutadana per fer front a onades de robatoris en domicilis.
  • presentació de projectes a la ciutadania, com el districte energètic.
  • Creació de comissions ciutadanes o grups de treball. En el nostre cas, la comissió de seguiment del POUM o de la instal.lació de comptadors d’aigua, la comissió de festes amb la implicació de totes les entitats, el Consell de la Vila, etc.

Gestió de crisis :

  • incendi forestal de 2015: una emergència amb evacuació de població i habilitació de pavelló poliesportiu com a centre d’atenció ciutadana. Coordinació amb cossos de bombers, Mossos i agents rurals. Gabinet de comunicació per atendre mitjans tant escrits com televisió. Gabinet d’informació interna i externa i difusió d’alertes a la ciutadania. Organització i gestió del voluntariat sense permís d’anar a foc : atenció a les persones evacuades, entrepans i avituallament en general, etc.
  • recerca de persones desaparegudes : crida i gestió del voluntariat seguint les directrius del Reglament de Protecció de Dades, coordinació de cossos de recerca i comunicació interna i externa.
  • Definició del traçat de la carretera C-37 i l’eix transversal ferroviari que afectava terrenys particulars de veïns i paratges sensibles. Gestió de la problemàtica amb les administracions implicades i assoliment de resultats com a modificació del traçat.

El resultat és una bona coordinació, tan interna com externa, en tots els fronts davant d’una emergència o situació d’alta conflictivitat.